FORGOT YOUR DETAILS?

PSYCHOTHERAPIE
COGNITIEVE THERAPIE
ANDERS LEREN KIJKEN EN HANDELEN

Cognitieve gedragstherapie is een vorm van psychotherapie die leert om anders tegen moeilijke situaties aan te kijken en daar vervolgens anders mee om te gaan.

Cognitieve gedragstherapie gaat ervan uit dat gedachten van invloed zijn op gevoelens en gedrag. Als gevolg van opvoeding of andere omgevingsfactoren ontwikkelen mensen cognities( gedachten) over zichzelf en anderen. Die kunnen leiden tot negatieve gevoelens als angst, verdriet of boosheid. Gedrag wordt op deze gevoelens aangepast.

Bij cognitieve therapie ligt de nadruk op het veranderen van de manier van denken. Als gedachten veranderen, veranderen gevoelens en gedrag mee. Via oefeningen en opdrachten wordt geleerd anders te denken en anders te doen: dat leidt tot vermindering van klachten.

TOP