FORGOT YOUR DETAILS?

DIAGNOSTIEK
IN KAART BRENGEN
Neuropsychologisch onderzoek
INZICHT IN KLACHTEN EN PROBLEMEN

Middels neuropsychologisch onderzoek wordt inzicht verkregen in wat er ten grondslag ligt aan bepaalde klachten en problemen. Kijkend door een neuropsychologische bril ontrafelen we klachten en/of gedragsproblemen in termen van onderliggende cognitieve functies (zoals taal, het vermogen te mentaliseren, het vermogen jezelf te reguleren, aandacht en geheugen), persoonlijkheid en karaktereigenschappen (hoe problemen moeilijkheden gehanteerd worden), factoren in de omgeving (die stimulerend/ faciliterend maar ook belemmerend kunnen zijn voor de ontwikkeling). Bij deze neuropsychologische analyse nemen we ook mee het intelligentieprofiel (sterke en zwakke kanten op gebied van redeneren en probleem oplossen).

Inzicht in wat er ten grondslag ligt aan klachten en problemen is noodzakelijk om te komen tot maatwerk in de behandeling en begeleiding van kinderen en volwassenen; thuis, op het werk en op school. Op basis van het neuropsychologisch onderzoek ontwerpen we dan ook een advies en of een behandeltraject gericht op het oplossen van problemen/ het verlichten van klachten.

TOP