FORGOT YOUR DETAILS?

DISCLAIMER

 

Deze website bevat informatie over Psychologenpraktijk Vissers. Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op de toegang tot en het gebruik van deze site. Psychologenpraktijk Vissers streeft ernaar de informatie op de site correct, volledig en up-to-date te houden. Psychologenpraktijk Vissers behoudt zich het recht voor de op deze site vermelde informatie op elk moment te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen. Psychologenpraktijk Vissers is niet aansprakelijk voor directe, indirekte of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik van of juist de onmogelijkheid om gebruik te maken van deze website en de daarop gepubliceerde informatie. Het gebruik van externe links op de site van Psychologenpraktijk Vissers kan tot gevolg hebben dat u onze site verlaat. Psychologenpraktijk Vissers is niet verantwoordelijk voor en heeft geen controle op de inhoud van de sites van derden die aan onze website gekoppeld zijn. Op de website en deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

TOP