FORGOT YOUR DETAILS?

DE PRAKTIJK
PSYCHOLOGENPRAKTIJK VISSERS
Groepspraktijk
VOOR KLINISCHE NEUROPSYCHOLOGIE

Psychologenpraktijk Vissers is een groepspraktijk voor neuropsychologische behandeling, neuropsychologisch onderzoek, psychotherapie, coaching en supervisie.

Onze missie beslaat het ondersteunen van de hulpvrager bij het ontwikkelen c.q. herstellen van het vermogen tot groei en zelfbepaling.

Ons lichaam en in het bijzonder onze hersenen zijn het instrument van psychisch functioneren. Bij psychisch disfunctioneren is heel de mens in het geding, dat wil zeggen het lichaam maar ook de geest.

In onze benaderingswijze staat het samenspel tussen lichaam en geest dan ook centraal. Het neuropsychologisch perspectief waarbinnen gedrag wordt ontrafeld in termen van cognitieve processen (zoals aandacht, taal, het vermogen om eigen emoties te lezen), hersenen, en factoren in de omgeving (zoals sociaal economische factoren of opvoedingsstijl) sluit hier naadloos op aan.

Certificering & samenwerkingen

Psychologenpraktijk Vissers is lid van de vereniging van Maasdorp Psychologen.

Psychologenpraktijk Vissers is gecertificeerd voor ‘Deelname Praktijkvisitatie’

Psychologenpraktijk Vissers is lid van de vereniging Vrijgevestigde Ambulante Jeugdzorg Aanbieders Noordoost-Brabant.

Specialisme
U KUNT BIJ ONS TERECHT VOOR

U kunt bij ons terecht voor neuropsychologische diagnostiek en psychotherapeutische behandeling van psychische en psychiatrische problemen binnen het kader van de basis GGZ en specialistische GGZ.

Onze doelgroep wordt gevormd door kinderen, adolescenten, volwassenen en ouderen met psychologische problematiek op grond van psychische en lichamelijke aandoeningen, zoals:

  • Neurale ontwikkelingsstoornissen (zoals Autismespectrumstoornis, ADHD en Taalontwikkelingsstoornis)
  • Depressiviteit
  • Angstproblematiek
  • Spanningsproblematiek
  • Relatieproblematiek
  • Werk of school/studie gerelateerde problematiek
  • Levensfaseproblematiek
  • Identiteitsproblematiek
  • Rouwverwerkingsproblematiek
  • Verwerkings- en aanpassingsproblematiek bij lichamelijke aandoeningen.

Onze psychologen

KLINISCH NEUROPSYCHOLOOG

Prof. dr. Constance Vissers

GEZONDHEIDSZORGPSYCHOLOOG

Drs. Henk Vissers

KLINISCH PSYCHOLOOG / PSYCHOTERAPEUT

Drs. Marijcke van Zijll Honée

TOP