FORGOT YOUR DETAILS?

PSYCHOLOGEN
Prof. dr. Constance Vissers
KLINISCH NEUROPSYCHOLOOG

Constance heeft als klinisch neuropsycholoog ervaring binnen de (poli)klinische diagnostiek en behandeling van kinderen en volwassenen met ontwikkelingsstoornissen (zoals Autismespectrumstoornissen, ADHD en taalontwikkelingsstoornissen).

Constance is sinds 2019 als bijzonder hoogleraar verbonden aan Kentalis en de Radboud Universiteit Nijmegen. Zij combineert wetenschappelijk onderzoek en klinische taken binnen Kentalis (programmalijn TOS), de Radboud Universiteit en Psychologenpraktijk Vissers. Vanuit die functies ontwikkelt zij onderzoeksprogramma’s en behandelt zij kinderen en volwassenen met ontwikkelingsproblematiek. Zij richt zich met name op het wetenschappelijk onderbouwen van onderwijs, diagnostiek en behandeling van cognitieve- en gedragsproblemen bij (jonge) kinderen en adolescenten met taalontwikkelingsstoornissen. Haar huidige wetenschappelijke onderzoek betreft het ontrafelen van sociaal-emotionele problemen, beperkte communicatieve redzaamheid en leerproblemen.

Constance is als hoofddocent betrokken bij de postacademische opleiding tot klinisch psycholoog en doceert ook binnen de opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog. Binnen Psychologenpraktijk Vissers richt Constance zich met name op het neuropsychologisch onderzoeken en behandeling van kinderen en volwassenen met neurale ontwikkelingsstoornissen (zoals Autisme, ADHD en Taalontwikkelingsstoornis). Samen met Marijcke biedt Constance groepstherapeutische behandeling voor mensen met autisme.

Drs. Henk Vissers
GEZONDHEIDSZORGPSYCHOLOOG

Henk heeft een zeer brede ervaring in psychotherapeutische behandeling, psychodiagnostisch onderzoek, ondersteunende begeleiding en in het opleiden van collega psychologen.

Henk is zijn carrière als klinisch psycholoog gestart in de zorg voor kinderen met meervoudige ontwikkelingsstoornissen. Voorts werkte hij als hoofdbehandelaar en diagnosticus in de ambulante en intramurale psychiatrische zorg, verpleeghuiszorg en de forensische psychiatrie. Binnen de intramurale psychiatrie zette hij een Korsakoff afdeling op en vervulde aldaar jarenlang de rol van afdelingshoofd. Binnen Psychologenpraktijk Vissers richt Henk zich op het neuropsychologisch onderzoeken en psychotherapeutisch behandelen van kinderen en volwassenen met levensfase en allerhande psychiatrische problematiek. Onder behandelmethoden die hij biedt valt CGT en psychodynamische therapie.

Drs. Marijcke van Zijll Honée
KLINISCH PSYCHOLOOG / PSYCHOTERAPEUT, GEDRAGSTHERAPEUT

Marijcke heeft een lange ervaring met en expertise van diagnostiek en behandeling van persoonlijkheidsstoornissen bij volwassenen, en van diagnostiek en behandeling van volwassenen met stoornissen in het autisme spectrum. Zij heeft meer dan twintig jaar gewerkt met kinderen met gedragsproblemen en functiestoornissen op een brede school voor speciaal onderwijs, waar neuropsychologisch onderzoek, begeleiden van ouders en leerkrachten tot haar taken behoorde.

Aansluitend is zij meer dan 25 jaar werkzaam geweest bij verschillende instellingen voor psychiatrische stoornissen, waar zij steeds een leidinggevende functie bekleedde. Daardoor heeft zij een ruime ervaring opgedaan met psychiatrische problematiek. Recent is zij meer dan tien jaar werkzaam geweest op de psychiatrische afdeling van het UMC St Radboud als hoofd van de toenmalige dagbehandeling, met primair verantwoordelijkheid voor intake, diagnostiek en behandeling. Tevens consultant Klinisch Psycholoog en staflid van de algemene afdeling Psychiatrie.

Daarnaast was zij prakijkopleider en op dit moment nog actueel betrokken bij onderwijs voor GZ psychologen in opleiding. Onder behandelmethoden die zij biedt valt CGT, Schematherapie en psychodynamische therapie. Samen met Constance biedt Marijcke groepstherapeutische behandeling voor mensen met autisme.

TOP