FORGOT YOUR DETAILS?

REGELINGEN & VERGOEDINGEN
Tarieven
ONZE BEHANDELTARIEVEN

Onze zorg valt onder de basis GGZ en specialistische GGZ en is voor de volwassenen (18+) ondergebracht in de basisverzekering van de Zorgverzekeringswet waarvoor de NZA (Nederlandse Zorg Autoriteit) jaarlijks de tarieven vaststelt.

Basis GGZ

Psychologenpraktijk Vissers kan zorg leveren die valt onder de basis GGZ (b-GGZ). Men wordt naar de b-GGZ (vroeger 1e lijn genoemd) verwezen wanneer er sprake is van een stoornis/ diagnose (of wanneer deze vermoed wordt) en de inschatting is dat de problematiek enkelvoudig is en de risico’s laag zijn. Deze zorg is ondergebracht in de basisverzekering van de Zorgverzekeringswet waarvoor de NZA (Nederlandse Zorg Autoriteit) jaarlijks tarieven vaststelt. Binnen de b-GGZ is er een viertal trajecten (producten genoemd) mogelijk, namelijk: ‘kort’, ‘middel’, ‘intensief’ en ‘chronisch’ met bijbehorende vaste tarieven.

Wij hebben contracten met bijna alle grote zorgverzekeraars wat betekent dat de rekening direct naar uw zorgverzekeraar gaat en dat uw bijdrage aan de kosten voor de geboden zorg beperkt zullen blijven tot het eigen risico dat door uw zorgverzekeraar geïnd zal worden. U kunt bij uw zorgverzekeraar informeren welk bedrag uw eigen risico is.

De b-GGZ voor kinderen en jeugd (tot de leeftijd van 18 jaar) valt onder de gemeente die deze zorg betaalt. Psychologenpraktijk Vissers heeft contracten afgesloten met 18 gemeenten in de regio Noord-Oost Noord-Brabant. Door deze gemeentes wordt zowel specialistische-GGZ als b-GGZ vergoed. Kinderen hoeven geen eigen risico te betalen.

Wanneer verleende zorg niet verzekerd is in het basispakket of wanneer Psychologenpraktijk Vissers geen contract heeft met uw zorgverzekeraar (volwassenen) of de gemeente (kinderen) hanteren we het maximum tarief van het NZa. Ook wanneer cliënten de geboden (b-GGZ-) zorg zelf willen betalen dan is ons tarief 100% van het NZa tarief voor de b-ggz.

Specialistische GGZ

Psychologenpraktijk Vissers kan zorg leveren die valt onder de specialistische GGZ (s-GGZ). Men wordt naar de s-GGZ (vroeger de 2e lijn genoemd) verwezen wanneer er sprake is van een stoornis/diagnose èn van meervoudige dan wel complexe problematiek en/of een hoog risico (op verwaarlozing, op plotseling verslechtering of op gevaar voor jezelf of de omgeving). S-GGZ kan worden aangeboden door psychiaters of GZ-psychologen die ook psychotherapeut of klinisch (neuro)psycholoog zijn. S-GGZ kan ook geïndiceerd zijn wanneer verschillende behandeltrajecten in de b-GGZ onvoldoende hebben geholpen. S-GGZ is ondergebracht in de basisverzekering van de Zorgverzekeringswet waarvoor de NZA (Nederlandse Zorg Autoriteit) jaarlijks tarieven vaststelt. Dit zijn tarieven voor zogenaamde DBC's, dit zijn diagnose-behandelcombinaties waarbij diagnostiek en/of behandeling van een bepaalde stoornisgroep onderverdeeld is in bepaalde tijdseenheden met vaste tarieven.

Wij hebben contracten met bijna alle grote zorgverzekeraars wat betekent dat de rekening direct naar uw zorgverzekeraar gaat en dat uw bijdrage aan de kosten voor de geboden zorg beperkt zullen blijven tot het eigen risico dat door uw zorgverzekeraar geïnd zal worden. U kunt bij uw zorgverzekeraar informeren welk bedrag uw eigen risico is.

De s-GGZ voor kinderen en jeugd (tot de leeftijd van 18 jaar) valt onder de gemeente die deze zorg betaalt. Psychologenpraktijk Vissers heeft contracten afgesloten met 18 gemeenten in de regio Noord-Oost Noord-Brabant. Door deze gemeentes wordt zowel s-GGZ als b-GGZ binnen psychologenpraktijk Vissers vergoed. Kinderen hoeven geen eigen risico te betalen.

Wanneer verleende zorg niet verzekerd is in het basispakket of wanneer Psychologenpraktijk Vissers geen contract heeft met uw zorgverzekeraar (volwassenen) of de gemeente (kinderen) hanteren we het maximum tarief van het NZa. Ook wanneer cliënten de geboden (s-GGZ-) zorg zelf willen betalen dan is ons tarief 100% van het NZa tarief voor de s-ggz.

TOP