FORGOT YOUR DETAILS?

PSYCHOTHERAPIE
Behandeling
NAAR EEN EVENWICHTIGER ZELFBEELD

Schematherapie (ST) is een vorm van psychotherapie voor mensen met psychische stoornissen als stemmingsstoornissen of persoonlijkheidsstoornissen.

De behandeling is gericht op het herkennen van negatieve nare gevoelens en hardnekkige inadequate gedragspatronen die het gevolg zijn van schema’s die in de loop van het leven zijn ontwikkeld. Schema’s zijn inadequate overtuigingen en opvattingen over zichzelf die zich vaak al in de kindertijd ontwikkelen. Een schema bepaalt hoe iemand over zichzelf denkt en hoe iemand de wereld om zich heen beleeft. Negatieve ervaringen op jonge leeftijd kunnen leiden tot disfunctionele schema’s. Dysfunctionele schema’s zijn het gevolg van emotionele basisbehoeften die in de kindertijd niet of onvoldoende zijn bevredigd of gefrustreerd. Met behulp van (ST) worden nieuwe adequate schema’s ontwikkeld zodat een evenwichtiger zelfbeeld ontstaat en de omgeving op een meer adequate manier kan worden bekeken.

TOP