FORGOT YOUR DETAILS?

ToM BEHANDELING
EEN KWESTIE VAN BEWUST-ZIJN
Behandeling
GERICHT OP OPENSTELLEN

In de Theory of Mind (ToM)- behandeling ontwikkeld voor (jong)volwassenen met autisme en voor (jong) volwassenen met een taalontwikkelingsstoornis ligt de focus op het bevorderen van het vermogen om eigen en andermans gedachten en gevoelens te begrijpen. Het reflectief vermogen wordt gestimuleerd, met name het besef van het individu betreffende zijn eigenheid en zijn reflectie op de van hem onderscheiden eigenheid van de ander (Vissers & Honée-van Zijll de Jong, 2018).

De behandeling is erop gericht dat de persoon zich meer kan openen en dat ook de wereld van de ander voor hem meer open en toegankelijk wordt, zodat zijn vervreemdheid tot de buitenwereld steeds meer wordt opgeheven. Binnen onze praktijk wordt de ToM behandeling zowel individueel als in groepsverband aangeboden.

TOP