FORGOT YOUR DETAILS?

WACHTTIJDEN
ACTUELE AANMELDWACHTTIJD
Jeugd en volwassenen
BEHANDELINGEN

Waardoor wordt de wachttijd bepaald?

De wachttijd is afhankelijk van de totale caseload. Bij de Gespecialiseerde GGZ is er sprake van complexe problematiek, waardoor wachttijden soms langer kunnen zijn dan wenselijk. Als de wachttijd langer dan 6 weken is, zal er een tijdelijke clientenstop ingesteld worden.

Een wachttijd en/of clientenstop kunnen ook afhankelijk zijn van het gegeven bij welke zorgverzekeraar de client verzekerd is. Bij een dreigende overschrijding van bijvoorbeeld het omzetmaximum kunnen aspirant-cliënten verwezen worden naar het Zorgteam van de betreffende zorgverzekeraar. Het Zorgteam kan dan bemiddelen naar een alternatieve zorgaanbieder in de regio.

Wachtlijstbemiddeling:

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen vier weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen tien weken vanaf de intake is gestart. Genoemde wachttijden zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door de zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

Wachttijden jeugd

Aanmeldwachttijd - er is op dit moment geen ruimte om nieuwe cliënten in behandeling te nemen.


Jaarlijks worden er afspraken gemaakt over het aantal kinderen dat door onze praktijk mag worden behandeld. Uit onderstaand overzicht blijkt hoeveel behandeltrajecten nog beschikbaar zijn:

Er is geen ruimte meer om kinderen in behandeling te nemen.

Basis GGZ | 13
Specialistische GGZ | 42

 

 

Wachttijden volwassenen

Aanmeldwachttijd - er is op dit moment geen ruimte om nieuwe cliënten (volwassenen) in behandeling te nemen.

Laatste update van wachttijdinformatie: 1 februari 2021.

TOP